ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี Lop Buri Juvenile and Family Court ++Tel.036 414 577++ E-Mail : lbrjc@coj.go.th

นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติประจําปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑๑

นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติประจําปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  เขต ๑๑


เอกสารแนบ