ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี Lop Buri Juvenile and Family Court ++Tel.036 414 577++ E-Mail : lbrjc@coj.go.th

นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปิดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดารารัตน์แทนใจ ถวายพ่อหลวง” จํานวน ๔๑,๙๙๙ ดอก

นางสาวปาริชาติ  พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปิดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดารารัตน์แทนใจ ถวายพ่อหลวง” จํานวน ๔๑,๙๙๙ ดอก


เอกสารแนบ