ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี Lop Buri Juvenile and Family Court ++Tel.036 414 577++ E-Mail : lbrjc@coj.go.th

นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ด้วงหอม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการ ยุติธรรม จังหวัดลพบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นางสาวปาริชาติ  พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ด้วงหอม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการ ยุติธรรม จังหวัดลพบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


เอกสารแนบ