ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี Lop Buri Juvenile and Family Court ++Tel.036 414 577++ E-Mail : lbrjc@coj.go.th

นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้าน การยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นางสาวปาริชาติ  พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้าน การยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


เอกสารแนบ