ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี Lop Buri Juvenile and Family Court ++Tel.036 414 577++ E-Mail : lbrjc@coj.go.th

นางสาวไปรยา เจริญประกอบ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมทําบุญในโครงการ “ไถ่ชีวิตโค-กระบือ” เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙

นางสาวไปรยา เจริญประกอบ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมทําบุญในโครงการ “ไถ่ชีวิตโค-กระบือ” เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙


เอกสารแนบ