ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี Lop Buri Juvenile and Family Court ++Tel.036 414 577++ E-Mail : lbrjc@coj.go.th

นางภัทรพร วงษ์เมตตา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จในการพระราชราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลสมณวัตร (หลวงพ่อเพี้ยน อคฺคธมฺโม)

นางภัทรพร วงษ์เมตตา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จในการพระราชราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลสมณวัตร (หลวงพ่อเพี้ยน อคฺคธมฺโม)


เอกสารแนบ