ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี Lop Buri Juvenile and Family Court ++Tel.036 414 577++ E-Mail : lbrjc@coj.go.th

นางภัทรพร วงษ์เมตตา ผู้พิพาหษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี มอบเกียรติบัตรแก่พนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรมดีเด่นประจำเดือนสิงหาคม

นางภัทรพร  วงษ์เมตตา ผู้พิพาหษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี มอบเกียรติบัตรแก่พนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรมดีเด่นประจำเดือนสิงหาคม


เอกสารแนบ