ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี Lop Buri Juvenile and Family Court ++Tel.036 414 577++ E-Mail : lbrjc@coj.go.th

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เอกสารแนบ